Municipality of Arabba – see Palestine Remembered

Municipality of Atara – see Palestine Remembered

Municipality of Bani Naim (in Facebook)

Municipality of Battir

Municipality of Deir Ghassaneh – see Palestine Remembered

Municipality of Deir Istya

Municipality of Nazareth

Municipality of Sabastiya

Municipality of Taybeh

Municipality of Yabroud – see Palestine Remembered